انتقال گاز روسیه با خط لوله یامال - اروپا به آلمان دوباره متوقف شد.

به گزارش نفت نوین به نقل از شانا، رویترز نوشت: داده‌های گسکید، اپراتور خط لوله آلمانی در روز شنبه (۱۵ آبان‌ماه) نشان داد که انتقال گاز با بخش غربی خط لوله یامال - اروپا به آلمان دوباره متوقف شده و در جهت مخالف و به سمت روسیه جریان دارد.

در چند روز گذشته این دومین باری است که جریان گاز با یکی از سه خط لوله اصلی انتقال گاز روسیه به اروپای غربی معکوس می‌شود.

قیمت شاخص گاز اروپا در هفته گذشته به‌دلیل توقف انتقال گاز به سمت غرب تا ۲۳ درصد افزایش یافت.

تغییر اخیر در بحبوحه اتهام‌ها برخی سیاستمداران منطقه مبنی بر اینکه کرملین برای زیر فشار گذاشتن آلمان و اتحادیه اروپا به‌منظور تأیید خط لوله انتقال گاز نورد استریم -۲ مانع عرضه به اروپا می‌شود رخ داده است.

پروژه خط لوله گازی نورد استریم-۲ در حال طی کردن مراحل صدور مجوز در آلمان است، روسیه این موضوع را رد کرده و قول داده است که از هشتم نوامبر و پس از تکمیل ذخیره‌سازی، عرضه گاز به غرب را افزایش دهد.