غول آروماتیک «عسلویه» قدیمی‌ترین پتروشیمی «ماهشهر» را نجات داد

همزمان با شنیده شدن صدای پای بازگشت «بوعلی»؛
غول آروماتیک «عسلویه» قدیمی‌ترین پتروشیمی «ماهشهر» را نجات داد

💎 با آغاز شمارش‌معکوس بهره برداری از طرح به‌روزسانی و افزایش ظرفیت «پارازایلین» پتروشیمی بوعلی‌سینا، انتقال محموله‌های خوراک «ارتوزایلین» پتروشیمی نوری از «عسلویه» به «ماهشهر» منجر به ثبت رکوردهای جدید تولید در یکی از قدیمی‌ترین صنایع پتروشیمی کشور شده است.

💎 بر این اساس، پس از توقف و کاهش شدید تولید پتروشیمی «فارابی» پس از حادثه پتروشیمی بوعلی، خبرها از ثبت رکورد 44 ساله تولید در این پتروشیمی در فروردین‌ماه امسال حکایت دارد  تا باردیگر این واقعیت اثبات شود که «نوری» در شرایط تحریم آچارفرانسه صنعت نفت ایران بود.

 

خبرگزاری نفت نوین: پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری{ مداظله العالی} در حوزه انرژی

www.naftnovin.ir

@NAFTNOVIN