زیباترین جزیره خلیج فارس به شبکه گاز ایران متصل شد/ کارنامه توسعه گرایی «مشکین‌فام» کامل شد؟

🔆 «گازوئیل‌سوزی» در «کیش»، «مات» شد!
زیباترین جزیره خلیج فارس به شبکه گاز ایران متصل شد/ کارنامه توسعه گرایی «مشکین‌فام» کامل شد؟

💎 «نفت و گاز پارس» درحالی از پایان عملیات لوله‌گذاری دریایی خط لوله گاز «کیش-بندر آفتاب» خبر داده که با بهره‌برداری این خط لوله برای همیشه دوره سوختن گازوئیل در دو نیروگاه برق جزیره کیش به پایان می‌رسد.

🛢 « نفت نوین»: همزمان با پایان رسیدن بخش فراساحل توسعه پارس‌جنوبی و بهره‌برداری آخرین پالایشگاه ساحلی این میدان مشترک و در نهایت سبقت روزانه 100 تا 120 میلیون مترمکعبی برداشت گاز از قطر، از اتصال «کیش» به شبکه گاز می توان به‌عنوان تکمیل کارنامه توسعه‌گرایی مدیرعامل «نفت و گاز پارس» در چهارسال گذشته اشاره کرد.

 
⛽️ 🇮🇷 www.naftnovin.ir

⛽️ 🇮🇷 @NAFT_NOVIN_NEWS