«مبین» چگونه یک شبه میلیاردر پتروشیمی‌ها شد؟/ چاه گازی که 250 میلیارد تومان می‌ارزد

به گزارش خبرگزاری نفت حرف پشت هیات مدیره سابق صنایع  پتروشیمی خلیج فارس زیاد است

اما انها در روز هایی که چوب عضویت خشک و خالی در هیات مدیره را میخوردند ، دست به یک

ابتکار جالب زده و با این ابتکار به ظاهر ساده و پیش پا افتاده سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان صرفه

جویی برای بزرگترین هلدینگ پتروشیمی ایران رقم زدند.

ماجرا از این قرار است که سال ها مبین به اسم پتروشیمی در عسلویه شناخته شده بود درحالی که

این مجتمع یوتیلیتی متمرکزی بود که باید خدمات صنایع پتروشیمی عسلویه و کنگان همچون آب،

گاز، اکسیژن و ...را تامین کند و عملا تولید محصول پتروشیمی در دستور کار این مجتمع نبوده و

نیست اما با اسم پتروشیمی مبین از این مجتمع یاد میشد.

در این بین ، با پیشنهاد و و اتفاق نظر اعضای سابق هیات مدیره  پتروشیمی‌ خلیج فارس ، مقرر میشور

نام پتروشیمی مبین با مبین انرژی خلیج فارس تغییر کند اگرچه این تغییر با هجمه هایی همراه بوده