کرباسیان اتمام حجت آخر را کرد؟/ حقوق پیمانکاران دیر و زود شود، برکنارتان می‌کنم

وقتی وزیر مدیر عامل شرکت نفت باشد

کرباسیان اتمام حجت آخر را کرد ، حقوق پیمانکاران دیر و زود شود برکنارتان میکنم

به گزارش نفت نوین و به نقل از مسعود کرباسیان در نشستی حضوری با مدیران و

روسای مالی،فن اوری اطلاعات و منابع انسانی تاکید کرده که اگر تا مرداد ماه حقوق

کارکنان پیمانکار شرکت نفت و شرکت های تابعه باز هم مشمول تاخیر شود مدیران

کم کار کنار گذاشته خواهند شد.

کارکنان شرکت نفت و شرکت های تابعه به ویژه رسمی ها منتظر خبر های خوش

کرباسیان باشند