مدیرعامل و تعدادی از مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی که برای بازدید طرح‌های جهش دوم پتروشیمی به عسلویه سفر کرده بودند در مسیر بازگشت با نقص فنی و خاموش شدن موتور هواپیما «سورپرایز» شدند.

موتور هواپیمای مدیر عامل صنایع پتروشیمی در آسمان خاموش شد

به گزارش خبرگزاری نفت نوین مدیر عامل و تعدادی از مدیران شرکت ملی صنایع

ملی پتروشیمی که برای بازدید طرح های جهش دوم پتروشیمی به عسلویه سفر کرده

بودند در مسیر بازگشت با نقص فنی و خاموش شدن موتور هواپیما سوپرایز شدند.

با خبر شدیم هواپیما با وجود نقص فنی موفق به فرود در فرودگاه شیراز شده است

یک بازدید ساده مدیریتی در صنعت نفت چقدر خطرناک شده است؟مدیر عامل صنایع

پتروشیمی احتمالا با رعایت اصول بهداشتی از خطر شیوع پیشگیری کرده و خوشبختانه

هواپیما هم با وجود نقص فنی به سلامت فرود آمد.