🔸مسعودی مقام، رئیس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی: 🔹چند پرونده مهم داریم که تقریباً می‌توان گفت به نوعی از پرونده‌های تاریخی کشور هستند و تاکنون تحقیقات گسترده‌ای درباره آن‌ها انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری نفت نوین و به نقل از مسعودی مقام رئیس مبارزه با مفاسد اقتصادی :

چند پرونده مهم داریم که تقریبا میتوان گفت به نوعی از پرونده های تاریخی کشور هستند و تاکنون تحقیقات گسترده ای درباره آنها انجام شده است.

وی در ادامه اضافه کرد : پرونده پتروشیمی یکی از مهم ترین آنهاست و میتوانم بگویم تحقیقات ما تا حد زیاد نقایص پرونده را برطرف کرده است.

همچنین خاطر نشان کرد: صدور رای های پتروشیمی را ظرف دوماه آینده تمام میکنیم.

پرونده بانک سرمایه هم فراز های مختلفی دارد و بخشی از آن در حال صدور کیفر خواست است و برای بخش دیگر آن صدور کیفر خواست صادر شده و ما همچنان در حال رسیدگی به آن هستیم .

رئیس مبارزه با مفاسد اقتصادی درپایان گفت :تا به حال نزدیک به ۱۰۰ پرونده دادگاه مفاسد اقتصادی ارجاع شده که برای بخش های از آن ها رای صادر شده.

# نفت نوین/منبع:yjc