تولید مجتمع پتروشیمی تبریز در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ درصدی افزایش یافت.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی،تولید مجتمع پتروشیمی تبریز در اردیبهشت ماه امسال به ۷۲ هزار و ۴۹ تن انواع محصولات مختلف پتروشیمیایی رسیده است.

تولید این مجتمع در فروردین ماه نیز ۶۷ هزار و ۵۰۸ تن بوده است.