پتروشیمی،سال جهش تولید،نفت

به گزارش نفت نوین ؛

سیدجلال میرهاشمی با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید گفت: زیرساخت‌ها برای تحقق جهش تولید در صنعت پتروشیمی ایران فراهم شده است و افزون بر بهره‌برداری از طرح‌های جدید، از ظرفیت‌های خالی برخی مجتمع‌های موجود نیز استفاده خواهد شد که محصولات تولیدی آنها سبب رونق بنگاه‌های پایین‌دستی در کشور می‌شود.

وی تصریح کرد: همسو با شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار در روند تولید، اقدام‌های لازم از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هماهنگی بیشتر با وزارت نفت، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و همچنین مجتمع‌ها و هلدینگ‌های فعال در صنعت پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن تنوع‌بخشی به سبد محصولات تولیدی پتروشیمی، تأمین کامل نیاز داخل و افزایش سهم کشور در بازارهای صادراتی نیز تحقق یابد.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: در جهش دوم صنعت پتروشیمی که بهره‌برداری از طرح‌های آن تا سال ۱۴۰۰ ادامه دارد، در مجموع ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور از ۶۶ میلیون تن کنونی به ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید که نیازمند مدیریت تأمین خوراک با هدف افزایش تولید است. بر این اساس به‌منظور مدیریت خوراک‌های در دسترس، طرح‌هایی با خوراک‌های ترکیبی تعریف شده که هدف آن توسعه پایدار و افزایش تولید است.