تگ ' شرکت گازاستان لرستان '

مناقصه

جایگاه ‍پسماندهای ویژه

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

اجرای پروژه 8000متر شبکه پراکنده و 100علمک پراکنده صنایع شهرستان کوهدشت

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

گازرسانی به روستاهای انجیر رشه،سرمرغ علیا و سفلی بردبل و برالیکه شهرستان خرم آباد

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

احداث ایستگاه 2500tbs نوع فلت روستای عدل آباد شهرستان الشتر

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

احداث ایستگاه 2500tbs نوع فلت روستای عدل آباد شهرستان الشتر

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

گازرسانی به روستاهای دره بیداد علیا و سفلی و چم صیدی علیا و سفلی از توابع شهرستان بروجرد

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

جایگاه پسماندهای ویژه ایستگاه cgs کمالوند شهرستان خرم آباد

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

گل گل علیا و باغ گل گل شهرستان پلدختر

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق انبار کالا

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

ساخت ایستگاه های TBS نوع فلت و کابینتی روستاهای محور بیشه(سه راه چشمه پریان،بازآباد و پرتپیل ) شهرستان خرم آباد

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

روستاهای بازآباد،پرتپیل،پسیل،چنار،چشمه پریان و بیشه شهرستان خرم آباد

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

روستاهای گل گل علیا و باغ گل گل شهرستان پلدختر

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

گازرسانی به واحدهای مسکونی پگاه رزم آوران شهر خرم آباد

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

ساخت 15000علمک را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای )

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

گازرسانی به روستاهای دره بیداد علیا و سفلی و چم صیدی علیا و سفلی از توابع شهرستان بروجرد

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

احداث ایستگاه TBS10000

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

ساخت 15000علمک و گازرسانی به روستاها

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

مناقصه

ساخت 15000علمک و گازرسانی به روستاها

شرکت ملی گازایران / شرکت گازاستان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

گزارش تصویری

آخرین اخبار

تمامی حقوق محفوظ است.هرگونه استفاده با ذکر نام منبع "نفت نوین" امکان پذیر است.

logo-samandehi